Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego

Słyszeliście o Europejskiej Deklaracji w Sprawie Transportu Rowerowego?! 

W 2023 roku, Komisja Europejska przyjęła Europejską Deklarację w Sprawie Transportu Rowerowego, która wkrótce zostanie także podpisana przez Parlament Europejski i Radę UE (państwa członkowskie).

Sygnatariusze Deklaracji zapowiadają szereg działań, których celem jest maksymalne wykorzystanie potencjału transportu rowerowego w Unii Europejskie. Promocja tego  środka transportu i rekreacji to element szerzej zakrojonej strategii zrównoważonego rozwoju.

Deklaracja zachęca do przyjmowania ambitnych inicjatyw na szczeblu krajów, regionów i samorządów, które stawiają rower na poczesnym miejscu.

Jak Unia Europejska chce promować transport rowerowy?

Bezpieczna i dostępna infrastruktura: tworzenie spójnej sieci rowerowej w miastach oraz budowa autostrad rowerowych pomiędzy nimi, poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie  komfortu dla rowerzystów i innych uczestników ruchu drogowego. Bezpieczne miejsca do parkowania rowerów.

Wsiadamy wszyscy: rower to najbardziej zielony dostępny dla wszystkich środek transportu. Dostęp do mobilności powinien mieć każdy, w tym osoby z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej sprawności ruchowej, niezależnie od wieku czy płci. 

Prężny ekosystem rowerowy: Wzmocnienie europejskiej branży rowerowej, wspieranie sektora usług rowerowych, wymiana wiedzy i gromadzenie danych oraz tworzenie sprzyjającego otoczenia prawnego dla rozwoju jazdy na rowerze.

Na rower dla ratowania klimatu

Rower to praktycznie bezemisyjny środek transportu. Nawet jeżdżąc na elektryku, Wasze emisje dwutlenku węgla są znikome. Jadąc rowerem dbacie też o powietrze, którym wszyscy oddychamy.

Dla porównania, jadąc samochodem do pracy emitujecie 100-300 gramów dwutlenku węgla na każdy kilometr. Dojrzałe drzewo potrzebuje prawie tygodnia aby pochłonąć taką ilość!     

Wiadomo że czasem nie ma wyjścia i trzeba jechać autem. Warto jednak wybierać rower jak najczęściej, zwłaszcza na dystansach do kilku kilometrów.

Ciśnijcie swoich samorządowców żeby inwestowali w infrastrukturę rowerową

Krążenie po mieście bez strachu, frustracji i spalin to marzenie! Badania dają jasną odpowiedź: im więcej infrastruktury rowerowej oferuje miasto, tym więcej mieszkańców decyduje się na dwie kółka. 

Niestety sieć ścieżek rowerowych na 1km2 powierzchni dużego polskiego miasta jest ciągle niska. W Warszawie, Poznaniu i Rzeszowie na 1km2 jest około 1.5 km ścieżek rowerowych. W Amsterdamie – 10km, a w zimnych Helsinkach – 39km.

Jazda rowerem w mniejszych polskich miastach lub na wsi, to głównie dzielenie drogi z ruchem kołowym. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada średnio 8 km ścieżek rowerowych. W Danii czy Holandii – 34 km. 

W najbliższych tygodniach przybliżymy Wam zagadnienia ujęte w Deklaracji. Przyjrzymy się:

  • Celom Deklaracji: Odkryjemy jej wizję Europy, w której króluje rower.
  • Korzyściom dla wszystkich: Jak każdy, od dojeżdżających do pracy po turystów, może czerpać korzyści z transportu rowerowego.
  • Kluczowym działaniom: podsumujemy konkretne kroki podejmowane w celu poprawy infrastruktury rowerowej, bezpieczeństwa i dostępności.

Śledźcie nasze doniesienia, angażujcie się w debatę i oznaczajcie nas na swoich rowerowych postach! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *