Gdańsk 2024

Fotografie powyżej: Ariel Wojciechowski