Nasz wkład

Nasz ślad

W ramach zaangażowania w ochronę środowiska i propagowanie zrównoważonego rozwoju, przy wsparciu Carbon Footprint Foundation dokonaliśmy starannej analizy śladu węglowego związanego z organizacją rajdu Climate Classic Gdańsk 2023. Policzyliśmy ślad węglowy związany z transportem uczestników, organizatorów i obsługi rajdu, przygotowaniem materiałów promocyjnych, napoi i posiłków dla uczestników, oraz energii elektrycznej zużytej przy przygotowaniach do i podczas rajdu. Dla zainteresowanych publikujemy cały raport.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że całkowity ślad węglowy związany z organizacją rajdu wyniósł prawie 23 tony CO2e. Każda aktywność, nawet ta związana z promowaniem zrównoważonego rozwoju, ma swój wpływ na środowisko. Jednak mamy świadomość, że 23 tony to wiele za dużo!

Nasz wkład

Jesteśmy zdeterminowani, żeby ograniczyć ślad węglowy tegorocznej edycji rajdu i w tym celu podejmujemy konkretne działania. Pracujemy nad ograniczeniem ilości odpadów opakowaniowych i żywnościowych z bufetów na trasie i na mecie. Staramy się by jak największa część floty aut do obsługi technicznej rajdu była na napęd elektryczny. Chcemy też ograniczyć ilość wyprodukowanych materiałów informacyjnych używając ponownie tych, które już były przygotowane na zeszłą edycję rajdu. Zachęcamy uczestników do jazdy w koszulkach z zeszłego roku i do wyboru bardziej ekologicznych środków transportu w drodze na rajd.

Co więcej, podjęliśmy decyzję o zniwelowaniu negatywnego wpływu na środowisko zeszłorocznego rajdu, poprzez wsparcie projektu, który bezpośrednio przełoży się na ograniczenie emisji CO2, a także pomoże zredukować produkcję odpadów. Nadwyżkę budżetu Climate Classic Gdańsk 2023 w wysokości PLN 22.000 przeznaczyliśmy na wsparcie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zawadzie (pod Krakowem) w celu zakupu energooszczędnych podgrzewaczy do wody redukujących zużycie prądu o 15-25%, baterii umywalkowych na podczerwień oszczędzających wodę o 60%, zmywarko-wyparzarki, która pozwoli szkole zrezygnować z jednorazowych talerzy i sztućców i nawet 10-krotnie zredukować z tym związany ślad węglowy, oraz sfinansowania 20% kosztów modernizacji instalacji elektrycznej, któradaje też potencjał dalszym działaniom takim jak instalacja paneli fotowoltaicznych.

„Naszym celem jest w przyszłości stać się bardziej lub najlepiej całkowicie niezależnymi energetycznie. Daleka droga do tego, ale my już postawiliśmy na niej nasze pierwsze kroki, a offset od Climate Classic Poland bardzo nam w tym pomoże, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni!”
– Anna Kaziród, dyrektor SP w Zawadzie

Dodatkowo nasi partnerzy z Carbon Footprint Foundation przeprowadzają dla uczniów szkoły cykl warsztatów o śladzie węglowym i ekologii.

“Dzięki takim wydarzeniom, jak Climate Classic Poland wiedza o zmianach klimatu ma szansę wybrzmiewać mocniej i trafiać do szerszej grupy odbiorców. Sądzę, że sens mają dziś wyłącznie wydarzenia, które mierzą swoje niekorzystne oddziaływanie na środowisko, a następnie podejmują aktywności ograniczające ten wpływ. Dziękuję Climate Classic Poland za wyjątkowa współpracę.”
– Agnieszka Rozwadowska – Prezeska Fundacji oraz dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju Grupy Columbus.

Chcemy przyczyniać się do faktycznej redukcji emisji CO2, a także wspieramy lokalną społeczność, zapewniając lepsze warunki edukacyjne dla młodego pokolenia. Jest to krok w kierunku naszego głównego celu – budowania świadomości i promowania działań, które przyczyniają się do ochrony naszej planety dla przyszłych pokoleń.

Każdy krok, nawet ten najmniejszy, ma znaczenie w walce z zmianami klimatycznymi. Dzięki naszemu zaangażowaniu i wsparciu uczestników oraz partnerów, którzy dołączają do klimatycznego peletonu, rajd Climate Classic staje się przykładem wydarzenia, które nie tylko podnosi świadomość, ale także wymiernie przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Tylko razem damy radę!

Uczestniczka Climate Classic

Wasz wkład

Podczas zapisów prosimy Was o policzenie waszego śladu węglowego. Mamy nadzieję, że potraktowaliście naszą prośbę poważnie. W myśl korpo-maksymy, że “co mierzymy, to zrobimy” (“what gets measured, gets done”), zdanie sobie sprawy jak duży jest wpływ naszych indywidualnych zachowań na środowisko, jest pierwszym krokiem do zmiany. 

Wymierne zmiany to nie zawsze spektakularne punkty zwrotne, czy rewolucje.  To często suma małych kroków, które dzięki skali i systematyczności działania przechylają szalę. Dlatego właśnie prosimy Was o złożenie zobowiązania klimatycznego do ograniczenia Waszego śladu węglowego.

Jak pewnie zauważyliście na wykresie powyżej, dwie trzecie śladu węglowego naszego wydarzenia to emisje związane z dojazdem uczestników na miejsce rajdu! Rowerzystki i rowerzystów z Gdańska i okolic, zachęcamy do przyjechania na miejsce startu rowerem, a wszystkich pozostałych do skorzystania z komunikacji zbiorowej! Jeśli naprawdę nie macie wyjścia, to zbierzcie się w kilka osób do jednego auta.

Wszystkich niezmiennie zachęcamy do korzystania z niskoemisyjnych środków transportu przez cały rok, nie tylko w dniu rajdu. System wypożyczania rowerów miejskich (takich jak MEVO w Trójmieście) doskonale uzupełnia komunikację miejską na odcinku “ostatniej mili”.